Menu

Duurzaamheid

CiOR vindt allereerst dat duurzaamheid betekenis moet krijgen. Het is nu een begrip dat zo breed gebruikt wordt dat het op zich niet helder is wat we er mee bedoelen als we het woord gebruiken. Welke ambities, welke doelstellingen heeft uw organisatie? Hoe past duurzaamheid daarbij?

Duurzaam staat bij ons voor een integrale kijk. Duurzaamheid kan beperkt worden ingevuld bijvoorbeeld energiebesparing. Wij kijken vanuit een breed palet: energie, mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, economie, sociaal en ruimtegebruik. Wat is er allemaal mogelijk en wat past goed bij uw ambities? Ook staat duurzaam bij ons voor dat keuzes qua inrichting, materiaalkeuze e.d. over de gehele levenscyclus een bijdrage moet kunnen leveren aan geformuleerde doelstellingen. Het moet ook betaalbaar in de onderhoudsfase zijn anders is het niet duurzaam! We gaan creatief op zoek naar oplossingen die op meerdere vlakken kunnen bijdragen. Voorbeeld: de aanleg van een groenstrook met helofytenfilter en goed gekozen beplanting draagt bij aan schoner water, haalt CO2 uit de lucht maar is ook een aangename verblijfsruimte.

CiOR kan verder op basis van een nulmeting, interviews en documentenstudie een plan van aanpak voor (of samen met) u opstellen passend bij uw doelstellingen en budget. Ook kunnen we maatregelen helpen invoeren.

CiOR werkt bij Duurzaamheid vaak samen met Verdenius Advies en het Omgevingsatelier.