Menu

Overdracht aan beheerder

Project klaar? Beheren maar! Ging dat maar altijd makkelijk en zonder problemen. CiOR heeft veel ervaring met projecten en overdracht naar beheer. Dit varieert van vervanging van een weg in een woonstraat tot overdracht van een miljardenproject als de Noord/Zuidlijn. Wij denken vanuit de gehele levenscyclus en zien het project als een stap daarbinnen. Een succesvol project is een project dat ook in de beheerfase blijvend goed functioneert en betaalbaar is in onderhoud. Om daar te komen moeten eisen aan beheer/onderhoud aan de voorkant goed meegegeven worden vanuit beheer. Beheerafdelingen moeten klaar zijn voor ontvangst project en bijvoorbeeld middelen hebben om te kunnen beheren.

CiOR heeft ervaring met het samenspel van project en beheer en specifiek overdracht naar beheer in eenvoudige openbare ruimte projecten tot en met complexe en heel dure (rail)infra-systemen. Tot deze laatste behoren weg en railtunnels en metroprojecten als Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Wij kunnen uw helpen met zorgen dat beheer en project blijvend goed op elkaar afgestemd zijn, het ontwikkelen van standaardeisen aan projecten, het standaardiseren van werkwijze en tools, enz. Wij hebben hiervoor eenvoudige hulpmiddelen ontwikkelt die afstemming tussen project en beheer structureren. Onze inzet betreft niet het introduceren van de tool, maar samen met uw organisatie het doorvoeren van een andere sturing die blijvend verankerd is waarbij tools alleen een hulpmiddel zijn. Hierbij staat het beste resultaat over de gehele levenscyclus van assets voorop. Ook instrumentarium als financiële systemen e.d. zijn dan hier op ingericht.