Menu

Overdracht aan beheerder

Project klaar? Beheren maar! Ging dat maar altijd makkelijk en zonder problemen.  Een succesvol project is een project dat ook in de beheerfase blijvend goed functioneert en betaalbaar is in onderhoud.

CiOR helpt met de overdracht naar beheer. Als geen ander is CiOR thuis in het samenspel tussen projecten en beheerders.  CiOR heeft specifiek ervaring in overdracht bij eenvoudige openbare ruimte projecten maar ook in  complexe en vaak dure (rail)infra-systemen. Tot deze laatste behoren weg- en railtunnels en metroprojecten als Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Wij denken vanuit de gehele levenscyclus en zien het project als een stap daarbinnen. Hierbij staat het beste resultaat over de gehele levenscyclus van assets voorop. Wij helpen u bij het managen van het overdrachtsproces, zodat beheer en project blijvend goed op elkaar afgestemd zijn

Ook helpen we graag bij het creëren van de randvoorwaarden voor een goede overdracht van projecten binnen uw organisatie. U kunt hierbij denken aan het gereed maken van uw Beheerafdelingen voor ontvangst van vaak een groot project door o.a. het ontwikkelen van standaardeisen aan projecten, het standaardiseren van werkwijze en tools als ook het inzetten van het instrumentarium uit financiële systemen.

Wij hebben hiervoor eenvoudige hulpmiddelen ontwikkelt die afstemming tussen project en beheer structureren. Onze inzet betreft niet het introduceren van de tool, maar samen met uw organisatie het doorvoeren van een andere sturing die blijvend verankerd is waarbij tools alleen een hulpmiddel zijn.