Menu

Referenties Assetmanagement

aug 2008 - jan 2011, Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Erik Maas heeft als projectleider een assetmanagementsysteem opgebouwd vanuit het niets voor de metro- en traminfrastructuur. Eerst is middels een stakeholderanalyse in beeld gebracht wat de behoeftes waren voor het te bouwen systeem bij alle stakeholders. Daarna is met een klein team een assetmanagementsysteem met bijbehorende tools gerealiseerd conform vastgestelde opgave.

jan 2010 - apr 2013 RWS / ProRail, programma HSL-Zuid
Gerard Willemsen heeft als contract manager het ontwerp, implementatie - realisatie en toetsing van oplevering geleid van zowel tijdelijke als met name de structurele maatregelen om de EMC beperkingen van HSL-Zuid binnen geldende te kunnen opheffen en met o.m. de bouw van een viertal 25kV autotransformator onderstations door InfraSPeed (Siemens/BAM/Fluor) langs de HSL-Zuid. Op deze wijze is de HSL-Zuid zonder EMC-beperkingen voor beheer door ProRail en exploitatie door NS-Hispeed opgeleverd en overgedragen aan ProRal asset mgt.

jul 2012 - dec 2014, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Erik Maas heeft als programmamanager een programma opgesteld en geleid gedurende 2,5 jaar waarin het volwassenheidsniveau qua assetmanagement van 50% naar 86% is ontwikkeld voor metro- en traminfrastructuur. Dit is door onafhankelijk auditor vastgesteld conform ISO55000 / PAS 55-normen.

mei 2013 - dec 2014, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Gerard Willemsen heeft het Acceptatie en Overdacht proces ingevoerd voor Gemeente Amsterdam, Eigendom & Beheer t.b.v. project Vluchtwegmaatregelen Oostlijn (2013-2014), project OMA (2015-1Q2016), project Amstelveenlijn (2015 tot heden) en als adviseur de opzet en aanpak van A&O t.b.v. project NZL binnen Metro en Tram, Asset management.

mei 2013 - heden, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Gerard Willemsen is verantwoordelijk voor het operationele Tijdelijk Beheer (6 FTE) man om de tussentijds opgeleverde ruwbouw en systemen van de Noord/Zuid-Lijn in stand te houden. Asset mgt. betreft het uitvoeren van reguliere inspecties en metingen, monitoring t.a.v. zettingen van tunneldelen, oplossen van lekkages, beleggen van onderhoudscontracten, uitvoeren van coating, alsmede de structurele borging van de NZL als infrastructuur bij de gemeentelijke stadsdelen, GVB en waternet voor instandhouding van de NZL.

jan 2016 - heden, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Eric Sluimer is als Manager Acceptatie en Overdracht verantwoordelijk voor de acceptatie en overdracht van assets van het project naar de beheerorganisatie (assetmanager). Het betreft de nieuwe treinbeveiliging van het Amsterdamse metrosysteem, het nieuwe transmissienetwerk NMA, vernieuwde stationssystemen en de nieuwe centrale besturingsinstallatie van de metro.

jan 2016 - heden Gemeente Amsterdam
Fokko Feenstra is als Manager Acceptatie en Overdracht verantwoordelijk voor de acceptatie en overdracht van assets van het project Noord Zuidlijn naar de beheerorganisatie (assetmanager). De overdracht betreft de aspecten van Ruwbouw , Afbouw , installatie werk als CBI, Stationsystemen en VZvergunningen etc.