Menu

Referenties Bestuursadvisering en Beleidsontwikkeling

aug 1998 - sep 2004, Ministerie van V&W, Gemeente Amsterdam
Carla Weber fungeerde in diverse beleidsadviesfuncties als strategisch adviseur van het bestuur. Zij heeft dit zowel voor het Rijk, voor de provincie, voor de gemeente Zaanstad, voor de gemeente Amsterdam als voor het stadsdeel Geuzenveld Slotermeer gedaan.

sep 2004 - jun 2008, diverse opdrachtgevers
Carla Weber was lid van de adviesgroep Besturen Fysieke Omgeving bij Berenschot Public Management. Zij heeft vooral projecten uitgevoerd op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving milieuregelgeving en stond aan de wieg van de ontwikkeling van de huidige omgevingsdiensten.

jan 2005 - mrt 2006, Gemeente Amsterdam, Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Eric Sluimer verrichtte onderzoek naar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aangaande fysieke veiligheid in de gemeente Amsterdam. Hij leverde de inhoud voor het opzetten van de website over fysieke veiligheid onder www.eenveiligamsterdam.nl.

mei 2005 - okt 2005, Habiforum
Eric Sluimer was adviseur externe veiligheid ten behoeve van gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen voor het ‘slot’ op de ontwikkeling van SpoorHaven naast het spooremplacement in het centrum van Roosendaal. Gemeente Roosendaal wil het gebied ontwikkelen tot aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Spoorbeheerder ProRail maakt bezwaar vanwege de spanning die ontstaat tussen de ontwikkeling en de externe veiligheid van het vervoer en het rangeren van gevaarlijke stoffen. Samen met Provincie Noord-Brabant, projectontwikkelaar en regionale brandweer.

mrt 2008 - sep 2009, Gemeente Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf
Eric Sluimer was verantwoordelijk voor het opstellen omgevingsvisie in relatie tot externe veiligheid als gevolg van de spoorzone die dwars door het plangebied loopt. Organiseerde workshops met stakeholders van gemeentelijke diensten. Hij stelde de rapportage op met de omgevingsvisie, die de fundering vormt van verantwoording van de bouwplannen ten aanzien van de fysieke veiligheidsrisico’s die mensen in dit gebied lopen als gevolg van gevaarlijke-stoffentransporten per trein.