Menu

Referenties Gespreksleider/Facilitator

mrt 2010 - jan 2016, diverse opdrachtgevers
Carla Weber was mediator en treedt regelmatig op als onafhankelijk voorzitter van complexe (publieks) bijeenkomsten. Recent was zij betrokken bij de bewonersavonden over de dijkversterking Markermeerdijken en de ontwikkeling van het nieuwe programma waterrecreatie van de provincie Noord Holland.