Menu

Referenties Onderzoek en Analyse

jan 2003 - jun 2006, Gemeente Amterdam
Marco de Boer heeft voor het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam een haalbaarheidsonderzoek verricht voor het project "Opengraven Grachten". Hierbij is een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek opgesteld en zijn locatie aanbevelingen gedaan. Bestuurlijk- en maatschappelijk bleek onvoldoende raakvlak voor het implementeren van de adviezen van het haalbaarheidsonderzoek.

dec 2008 - jan 2010, RWS / ProRail, programma HSL-Zuid
Gerard Willemsen heeft een researchteam opgezet vanuit ProRail, Movares, Arcadis e.a. en geleid om d.m.v. modelberekeningen en ondersteunende testen aan te tonen dat de invloed van Electro MagnetischeCompatibiliteit (EMS) vanuit de HSL-Zuid op bestaand nevenspoor structurele maatregelen vergde om het niveau tot binnen geldende normen te reduceren voro veilighied van reisigers, personeel en materieel

jan 2013 - mrt 2013, Stadsregie Amsterdam
Erik Maas heeft samen met CiOR-collega's een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verbeteringen in de processen van het zogenaamde coordinatiestelsel vd gemeente Amsterdam. Het stelsel is het geheel van overleggen en processen waarmee werken in de openbare ruimte worden geprogrammeerd in afstemming met alle partijen. Het onderzoek betrof zowel het doen van aanbevelingen qua verbetering effectiviteit van het stelsel als voorstellen voor besparingen. N.a.v. het uitgebrachte eindrapport is opdrachtgever invulling gaan geven aan aanbevelingen.

apr 2013 - jul 2013, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat
Eric Sluimer was teamlid van het CiOR-projectteam dat het onderzoek uitvoerde naar de kansen en alternatieven voor het samenvoegen van drie verkeerscentrales in de regio Amsterdam, respectievelijk de centrale Amsterdam, de verkeercentrale van de provincie in Hoofddorp en de verkeerscentrale De Wijde Blik van Rijkswaterstaat.

apr 2013 - aug 2013, Provincie N-H, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam
Erik Maas heeft samen met CiOR-collega's een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke samenvoeging van verkeerscentrales van Provincie N-H, Rijkswaterstaat en Gemeente Amsterdam. Op basis van interviews, documentstudie e.d. is middels een systemengineering aanpak een variantenstudie uitgevoerd en een rapport opgesteld met een voorstel om 3 opties nader uit te werken met een businesscase. Opdrachtgevers hebben conform rapport besloten.