Menu

Referenties Procesmanagement

jan 2003 - jun 2006, Gemeente Amsterdam
Marco de Boer heeft voor het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam het procesmanagement verricht voor het project "Opengraven Grachten". Hierbij is een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek opgesteld, dat ter inspraak is gebracht. Bestuurlijk- en maatschappelijk bleek onvoldoende raakvlak voor het implementeren van de adviezen van het haalbaarheidsonderzoek.

jan 2006 - jun 2007, Gemeente Amsterdam
Marco de Boer heeft voor het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam leiding gegeven aan het ontwerpproces voor het herinrichten van het Haarlemmerplein in Amsterdam.

mei 2009 - dec 2016, Gemeente Amsterdam, Projectbureau Houthaven
Marco de Boer is voor het Projectbureau Houthaven van de Gemeente Amsterdam proces-verantwoordelijk voor de stappen die het project Spaarndammertunnel neemt in het kader van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels. Betreft planfase, ontwerpfase, bouwfase en gebruiksfase.

jan 2013 - mrt 2013, Stadsregie Amsterdam
Erik Maas heeft samen met CiOR-collega's een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verbeteringen in de processen van het zogenaamde coordinatiestelsel vd gemeente Amsterdam. Het stelsel is het geheel van overleggen en processen waarmee werken in de openbare ruimte worden geprogrammeerd in afstemming met alle partijen. Het onderzoek betrof zowel het doen van aanbevelingen qua verbetering effectiviteit van het stelsel als voorstellen voor besparingen. N.a.v. het uitgebrachte eindrapport is opdrachtgever invulling gaan geven aan aanbevelingen.

aug 2013 - dec 2014, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Gerard Willemsen heeft het Acceptatie en Overdacht proces ingevoerd voor Gemeente Amsterdam, Eigendom & Beheer t.b.v. project Vluchtwegmaatregelen Oostlijn en als A&O proces gestandaardiseerd voor toepassing op alle grote projecten binnen Metro en Tram/

jan 2015 - heden, Gemeente Amsterdam, Projectbureau Houthaven
Marco de Boer is voor het Projectbureau Houthaven van de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het ontwerpproces van een nieuw te realiseren Park Houthaven. Middels uitgebreide stakeholders participatie is een breedgedragen parkontwerp tot stand gekomen.