Menu

Referenties Programmamanagement

mrt 2002 - sep 2003, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
Eric Sluimer verzorgde het Programmamanagement ten behoeve van het initiëren en coördineren van diverse Doelstelling 2 - projecten. Doelstelling 2 - projecten zijn projecten ten behoeve van het versterken van de economische structuur in achterstandsgebieden. De projecten worden deels gefinancierd met gelden uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

jan 2009 - dec 2010 KPN
Fokko Feenstra heeft als programmamanager een innovatie getrokken binnen het bestaande vaste net zodat de levensduur van de huidige toegepaste technologie vele jaren verlengt is. Door focus te leggen op risicomanagement heeft hij gezorgd dat de innovatie beheerst naar de product launch geleid is.

jul 2012 - dec 2014, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Erik Maas heeft als programmamanager een programma opgesteld en geleid gedurende 2,5 jaar waarin het volwassenheidsniveau qua assetmanagement van 50% naar 86% is ontwikkeld voor metro- en traminfrastructuur. Dit is door onafhankelijk auditor vastgesteld conform ISO55000 / PAS 55-normen.

okt 2012 - dec 2015 ProRail
Fokko Feenstra heeft binnen de spoorsector ( ProRail , personen en goederenvervoerders) een innovatie gemanaged vanaf het prille idee via een proof of concept, een grootschalige praktijkproef tot en met product realisatie en landelijke uitrol in bijna alle treinen. De innovatie leidt ertoe dat de machinist een attentie krijgt als hij te hard op een rood rein afrijdt. Dit systeem is innovatief op zowel de toepassing van nieuwe technologie als in het hanteren van een vernieuwende wijze om met het onderwerp veiligheid om te gaan. Het programma omvatte de realisatie e van wal- en treinsystemen, systeemintegratie en organisatorische inbedding ( waaronder overdracht naar beheer) in de bestaande lijnorganisatie van zowel ProRail als de vervoerders.
Zijn taak bestond uit het inrichten en managen van het programma dat in een hoog tempo de praktijkproef en daarna de doorontwikkeling realiseerde. Veel aandacht ging naar het aangesloten te houden van alle betrokken partijen en het managen van noodzakelijke besluitvormingen.