Menu

Referenties Projectmanagement Rail- en Weginfrastructuur

mei 2007 - mrt 2013, RWS / ProRail, programma HSL-Zuid
Gerard Willemsen heeft het programa HSL-Zuid ten eerste als adviseur voor de opzet en inrichting van het programma HSL-Zuid in de overdracht van RWS aan ProRail geadviseerd voor beleid, aanpak en inrichting, vervolgens mede vormgegeven vanuit een programma mgt functie aan de insdienststelling van de HSl-Zuid, als research team manager voor model en test analyse van problematiek EMC en als contractmanager richting realisatie en implementatie.

aug 2008 - jan 2011, Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Erik Maas heeft als projectleider een assetmanagementsysteem opgebouwd vanuit het niets voor de metro- en traminfrastructuur. Eerst is middels een stakeholderanalyse in beeld gebracht wat de behoeftes waren voor het te bouwen systeem bij alle stakeholders. Daarna is met een klein team een assetmanagementsysteem met bijbehorende tools gerealiseerd conform vastgestelde opgave.

apr 2013 - aug 2013, Provincie N-H, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam
Erik Maas heeft samen met CiOR-collega's een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke samenvoeging van verkeerscentrales van Provincie N-H, Rijkswaterstaat en Gemeente Amsterdam. Op basis van interviews, documentstudie e.d. is middels een systemengineering aanpak een variantenstudie uitgevoerd en een rapport opgesteld met een voorstel om 3 opties nader uit te werken met een businesscase. Opdrachtgevers hebben conform rapport besloten.