Menu

Referenties Veiligheidsmanagement

mrt 2002 - mrt 2005, Gemeente Amsterdam, Projectbureau Zuidas
Eric Sluimer was adbiseur voor de interne en externe veiligheid van de diverse modaliteiten (snelweg, trein en metro) in de Amsterdam Zuidas, een ontwikkeling van ruim 2,3 miljoen vierkante meters voor wonen, werken en voorzieningen nabij het World Trade Center in Amsterdam-Zuid. Lid van het team Composer, dat zich bezighoudt met planvorming voor de stedenbouwkundige invulling van het deelgebied boven de infrastructuur.

okt 2009 - mei 2012, Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Eric Sluimer verzorgde het veiligheidsmanagement railinfrastructuur van de gemeente vanuit positie van de infrabeheerder. Betreft bestaande railinfra, maar ook vernieuwing c.q. veiliger maken van infra (Oostlijntunnel).
Projectleiding van gebruiksmelding (vergunning brandveilig gebruik Oostlijntunnel). Tevens: opzetten en implementeren van Veiligheidsmanagementsysteem, begeleiden nieuwe wet- en regelgeving (Wet lokaalspoor), opstellen van toegangsovereenkomst en bijdragen aan opstellen van netverklaring, specificatie en contractvorming beheer- en onderhoudscontract ten aanzien van nieuwe veiligheidssystemen Oostlijntunnel en opdracht geven tot en reviewen van diverse veiligheidsstudies (uitvoering door derden).

apr 2013 - dec 2014, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Gerard Willemsen heeft het Acceptatie en Overdacht proces ingevoerd voor Gemeente Amsterdam, Eigendom & Beheer t.b.v. project Vluchtwegmaatregelen Oostlijn, toegespitst om van dit veiligheidsysteem van de Metro Oostlijn tunnels de oplevering van het project en transitie naar Eigendom en Beheer, Asset mgt uit te voeren en de Gebruiksmelding van dit veiligheidssysteem conform de regelgeving bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in te dienen met goedkeuring van deze instantie op het ingediende veiligheid gerelateerde dossier.