Menu

Referenties Verandermanagement en Implementatiemanagement

mei 2007 - mrt 2008 RWS / ProRail, programma HSL-Zuid
Gerard Willemsen heeft met enkele collegae als strategisch adviseur ProRail geadviseerd t.a.v. de opzet en inrichting van het programma mgt. voor het afronden van de bouw van de HSL-Zuid, het afronden van beprovingen en aanpassingen en de overdracht van RWS aan ProRail t.a.v. asset menegement en start exploitatie van de HSL-Zuid. Dit advies is in de raad van bestuur van ProRail besproken en goedgekeurd en vervolgens in uitvoering ervan omgezet.

mei 2007 - mrt 2008 RWS / ProRail, programma HSL-Zuid
Fokko Feenstra heeft met enkele collegae als strategisch adviseur ProRail geadviseerd t.a.v. de opzet en inrichting van het programma mgt. voor het afronden van de bouw van de HSL-Zuid, het afronden van beprovingen en aanpassingen en de overdracht van RWS aan ProRail t.a.v. asset menegement en start exploitatie van de HSL-Zuid. Dit advies is in de raad van bestuur van ProRail besproken en goedgekeurd en vervolgens in uitvoering ervan omgezet.

apr 2008 - dec 2008 KPN
Fokko Feenstra was mede verantwoordelijk voor het opzetten , inrichten en uitvoeren van de organisatorische inbedding van de BetuweRoute binnen ProRail. Bij het inrichten van beheer is gekozen om een portaal te hanteren als tussenstap en verbindingspunt naar de lijnorganisatie . Als implementatie manager was
Fokko Feenstra verantwoordelijk voor het baan/trein integratie als ook de scope / configuratie waarmee de infrastructuur indienstgesteld werd.

mrt 2011 - jul 2012 Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Erik Maas was projectleider voor DIVV om alle metro-en tramonderdelen van DIVV samen te gaan voegen met het project NoordZuidlijn in een nieuwe dienst: Dienst Metro. Per 1 juli 2012 zijn de onderdelen succesvol samen geintegreerd verder gegaan.

jun 2012 - sep 2012 KPN
Fokko Feenstra heeft in korte tijd een technische migratie van een Call center gerealiseerd. Aangezien de migratie in een zeer krappe tijd speelde een harde deadlline bevatte, waren korte heldere en korte lijnen noodzakelijk

aug 2012 - mrt 2013 ProRail
Gerard Willemsen heeft samen met twee collegae op verzoek van ProRail een organisatie onderzoek verricht en het management geadviseerd in de herstructurering binnen de bedrijfstak Asset management van de afdelingen Projecten, Treinbeveiliging en Elektrische Voorzieningen, om met focus op kracht en kennis tot een 15-20% reductie te komen in het personeelsbestand (ca. 800 man), zonder verlies van taken en verantwoordelijkheden en aansluitend op vigerende bedrijfscultuur van ProRail. Het onderzoek werd als zeer positief ontvangen en onder druk van veranderd management aangepast uitgevoerd.

aug 2012 - mrt 2013 ProRail
Fokko Feenstra heeft samen met twee collegae op verzoek van ProRail een organisatie onderzoek verricht en het management geadviseerd in de herstructurering binnen de bedrijfstak Asset management van de afdelingen Projecten, Treinbeveiliging en Elektrische Voorzieningen, om met focus op kracht en kennis tot een 15-20% reductie te komen in het personeelsbestand (ca. 800 man), zonder verlies van taken en verantwoordelijkheden en aansluitend op vigerende bedrijfscultuur van ProRail. Het onderzoek werd als zeer positief ontvangen en onder druk van veranderd management aangepast uitgevoerd.

okt 2012 - dec 2015 ProRail
Fokko Feenstra heeft binnen de spoorsector ( ProRail , personen en goederenvervoerders) een innovatie gemanaged vanaf het prille idee via een proof of concept, een grootschalige praktijkproef tot en met product realisatie en landelijke uitrol in bijna alle treinen. De innovatie leidt ertoe dat de machinist een attentie krijgt als hij te hard op een rood rein afrijdt. Dit systeem is innovatief op zowel de toepassing van nieuwe technologie als in het hanteren van een vernieuwende wijze om met het onderwerp veiligheid om te gaan. Het programma omvatte de realisatie e van wal- en treinsystemen, systeemintegratie en organisatorische inbedding ( waaronder overdracht naar beheer) in de bestaande lijnorganisatie van zowel ProRail als de vervoerders. Zijn taak bestond uit het inrichten en managen van het programma dat in een hoog tempo de praktijkproef en daarna de doorontwikkeling realiseerde. Veel aandacht ging naar het aangesloten te houden van alle betrokken partijen en het managen van noodzakelijke besluitvormingen.

jan 2014 - apr 2014 Prorail
Fokko Feenstra heeft een project dat vast zat losgetrokken, zowel in voortgang als de communicatie met leveranciers als beheerpartij. Mijn interventie in het project richt zich dan op het vertrouwens aspect binnen het projectteam en naar haar omgeving in het bijzonder de relatie met de zowel de leveranciers als de toekomstige beheerpartij. Belangrijk hierbij is het verbinden van de partijen, waarbij vooral het opruimen van disfunctionele gedragspatronen aandacht kreeg. Dit resulteerde in voldoende vertrouwen bij alle partijen om het project succesvol te kunnen afronden.

aug 2015 - dec 2015 Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Eric Sluimer was verantwoordelijk voor het ontwerpen en inbedden van procedures in de gemeentelijke organisatie ten behoeve van de implementatie van de Wet lokaal spoor die op 1 december 2015 van kracht is geworden. Hij verzorgde de afstemming met externe partijen GVB, Stadsregio Amsterdam en de omliggende gemeenten Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.