Menu
Gerard Willemsen

Gerard Willemsen

Gerard Willemsen
Ervaren, mensgerichte manager met inhoud, gericht op behalen van teamresultaten.

Gerard Willemsen (1962) is een ervaren manager met inhoud en sterk gevoel voor te behalen teamresultaten. Hij heeft ruime ervaring in de telecomsector, zowel in Nederland als in Azië.

Hij is zich gaan toeleggen op strategie, business management en HRM om doelen van aandeel- en andere stakeholders te realiseren. De laatste jaren is hij werkzaam in de transportbranche met de technische afronding en het operationeel opleveren van de HSL-Zuid inclusief de overdracht van beheer ervan van Rijkswaterstaat naar ProRail.

Gerard wordt met name gestimuleerd als de uitdaging lastig en complex wordt en vraagt om overzicht en structuur, een daadkrachtige aanpak en dit helder te communiceren.

Gerard doet zijn werk op een directe, motiverende en mensgerichte manier met zijn teammedewerkers, terwijl hij zorgvuldige afstemming over de aanpak en voortgang met zijn opdrachtgevers onderhoudt.

Neem contact op met Gerard Willemsen