Menu

Producten

CiOR levert diverse producten op het gebied van infrastructuur en openbare ruimten.

CiOR is onder meer sterk in assetmanagement. Wij kunnen u bij alle vragen en wensen helpen. Altijd zullen we dit samen met uw medewerkers doen waarbij men zelfstandig verder kan als wij onze bijdrage hebben geleverd. Onze inzet varieert van introductie/opleiding assetmanagement, het uitvoeren van een doorlichting/potentieelbepaling (waar staat uw organisatie en wat is er nog voor winst te halen), een plan voor invoering/ontwikkeling opstellen en helpen allerlei onderdelen uit te werken. Voor een volledig overzicht zie het produkt Assetmanagement.

Beheer en projecten zijn vaak gescheiden afdelingen in een organisatie en lang niet altijd gaat samenwerking / overdracht vlekkeloos. CiOR heeft een hele uitgebreide ervaring met het samenspel van project en beheer van eenvoudige projecten in de openbare ruimte tot een miljardenproject als de NoordZuidlijn. Wij leveren geen advies of tool maar zorgen voor een blijvende sturing op de levenscyclus van de assets waarbij beheer en projecten continu samenwerken. Eenvoudige hulpmiddelen hebben wij hiervoor ontwikkeld. Voor meer informatie: zie Overdracht aan beheerder.

Veiligheid kan een hoofdpijn-onderwerp zijn. De gebruikers zien veilige infrastructuur en veilige openbare ruimte als een verworven recht. De overheid wordt makkelijk aangesproken als er zich onveilige situaties voordoen, zonder dat men zich afvraagt wat de eigen rol en bijdragen aan veiligheid zijn. Niettemin draagt een assetmanager de zorg voor de veilige staat van zijn assets en het is aan te bevelen veiligheid als thema mee te nemen bij het beheren van het areaal. CiOR heeft de kennis en ervaring om u hierbij te ondersteunen. Meer informatie treft u aan bij Veiligheid.

jpg
jpg