Menu

Veiligheid

Veiligheid is een lastig thema. Dit geldt zowel voor infrastructuur als voor openbare ruimte: onveiligheid veroorzaakt heftige emoties en publieke ophef. Vaak wordt de overheid ter verantwoording geroepen na een incident. Vandaar dat onveiligheid ook altijd een bestuurlijk thema is. Aan de andere kant geldt dat investeren in veiligheid een enigszins ondankbare taak is: een veilig object blijft anoniem: geen ongelukken, geen nieuws. Voor een bestuurder is er meestal weinig eer te behalen.

CiOR kent het thema door en door. Bij het beheren van assets - of het nu om infrastructuur gaat of om objecten in de openbare ruimte - dient het aspect veiligheid een plek te krijgen om de kans op incidenten op een acceptabel niveau te krijgen en te houden. Dat is geen eenvoudige opgave, zeker als het gaat om complexe systemen zoals wegtunnels of spoorweginfrastructuur. Maar ook bij het beheer van de openbare ruimte kan onveiligheid beter worden voorkomen. Een ongeluk zit immers in een klein (en donker) hoekje.

CiOR meent dat bij het beheer veiligheid systematisch op orde moet zijn en er te allen tijde zicht is op de actuele veiligheidsrisico's. CiOR kan helpen met het maken van een quick scan op onveilige situaties. Een stap die daarop volgt is het bedenken in implementeren van risicobeheersmaatregelen. Een beknopt veiligheidsmanagementsysteem, gebaseerd op de Deming Circle 'Plan-Do-Check-Act', kan goede diensten bewijzen. Maar CiOR heeft ook ervaring op het gebied van het verbeteren van de veiligheid van complexe objecten zoals wegtunnelsystemen. Het management van dergelijke processen en projecten is op ons lijf geschreven.