Menu

Visie CiOR

Onze visie vatten we als volgt samen:

Duurzame oplossingen: houdbaar op lange termijn, laagste kosten over de levenscyclus, flexibel, tegemoetkomend aan belangen van stakeholders, verankerd in de organisatie;

Alles is beheer, beheer is alles: alle activiteiten en processen die gericht zijn op creëren en behouden van goed functionerende infrastructuur en openbare ruimte scharen wij onder beheer. Projectmatige vernieuwing/vervanging beschouwen we dus als een stap in beheren gedurende de gehele levenscyclus;

Omgevingsbewust: met oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke ambities voor de openbare ruimte, de fysieke en sociale functie voor de omgeving en trends in het gebruik;

Verbonden regelkringen: oog voor interactie tussen de diverse niveaus van beheer: beleidsontwikkeling, programmering en uitvoering. Monitoring en evaluatie speelt een rol in alle niveaus, die onderling op meerdere punten aan elkaar raken. De regelkringen gaan over deze niveaugrenzen heen. Daarbij moet de samenhang in het proces kloppen;

Voor de gebruikers, met de gebruikers: infrastructuur en openbare ruimte kennen een grote verscheidenheid aan gebruikers. Voorzieningen dienen het gebruik en daarom moet infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte primair bezien worden vanuit de eisen vanuit gebruik. Daarbij moeten deze partijen worden uitgedaagd worden ook zelf te investeren (in tijd, energie en/of geld) om de geformuleerde doelstellingen te halen. Deze tijden, waarin budgetten fors onder druk staan, vragen om een andere aanpak. Bijvoorbeeld om nieuwe samenwerkingsconcepten en medebeheer van openbare ruimte.