Menu

Onze kijk

Onze kijk vatten we als volgt samen:

Omgevingsbewust: we hebben oog voor de maatschappelijke en bestuurlijke ambities voor de openbare ruimte, de fysieke en sociale functie voor de omgeving en trends in het gebruik;

Voor de gebruikers, met de gebruikers: infrastructuur en openbare ruimte kennen een grote verscheidenheid aan gebruikers. Wij bezien de te realiseren opgave primair vanuit de eisen vanuit gebruik;

Alles is beheer, beheer is alles: alle activiteiten en processen die gericht zijn op creëren en behouden van goed functionerende infrastructuur en openbare ruimte scharen wij onder beheer. Projectmatige vernieuwing/vervanging beschouwen we dus als een stap in beheren gedurende de gehele levenscyclus;

Duurzaam: in onze aanpak zoeken wij naar duurzame oplossingen die op lange termijn beklijven, laagste kosten over de levenscyclus geven, aanpasbaar zijn, tegemoetkomen aan belangen van stakeholders, verankerd worden in de organisatie; 

Flexibel: organisaties, opgaven, omgevingen zijn continu in beweging. Onze werkwijze kenmerkt zich door dat we voortdurend inspelen op veranderende omstandigheden/omgeving. We zijn bekend met werkvormen als Agile en Scrum; 

Samenhang: we werken vanuit een integrale aanpak.  Leidend is de interactie tussen diverse niveaus van beheer: beleidsontwikkeling, programmering en uitvoering. We schakelen tussen de verschillende niveau’s , maken verbinding, brengen knelpunten in beeld en lossen deze op.